KPS_logonew2-white-shadow

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก

KPS_001

คืนคน คืนป่า คืนน้ำ คืนป่าสัก

เริ่มจากการที่ท่านอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ซึ่งขับเคลื่อนงานของพระองค์ท่านในหลวง ร.9 ได้มาจัดงานพลังคนที่ลพบุรีและได้มีโอกาสขับเคลื่อนงานร่วมกัน ครั้งหนึ่ง อ.ยักษ์ได้บอกว่าน่าจะมีศูนย์เรียนรู้งานของพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์ของชาวบ้านจริง จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์กันขึ้น แล้วทีนี้เราจะตั้งชื่อศูนย์นี้ว่าอะไรดี ณ ตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่า มันมีที่มาของคนกลุ่มหนึ่งที่มารวมกลุ่มกันอยู่ เป็นคนที่กลับมาอยู่บ้านเกิด กลุ่มคนที่หันหลังออกจากสังคมเมือง ได้มาอยู่บ้านอยู่ในลุ่มน้ำป่าสัก อีกอันหนึ่งอาจารย์ก็มองว่า ถ้าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าลุ่มน้ำป่าสัก อีกความหมายหนึ่งมันน่าจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับลุ่มน้ำของพ่อ ก็เลยได้คำว่า “คืนป่าสัก”

คอร์สอบรม

หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

อบรมระยะสั้น

เรียนรู้การ 'พึ่งตน'

เครือข่าย

กสิกรรมธรรมชาติ

กิจกรรม

กิจกรรมดีๆ ที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่าย

Shopping Cart